вторник, 16 юли 2013 г.

Арфотерапия


Днес арфотерапията е развиваща се област в медицината. В течение на последните десетилетия са проведени проучвания в болници и здравни заведения с участието на хоспитализираните там пациенти, страдащи от различни заболявания в различни степени. Били документирани настъпилите изменения на физическото състояние, както и вътрешните усещания на пациента преди и след сеанс с арфотерапия. От събраните получени данни са разработени методи за лечение на едни или други видове заболявания. Било регистрирано, че музиката от арфа произведена на живо има много по-мощен ефект от тази направена на запис. Ето защо следователно съществува голям потенциал за развитие на тази терапевтична процедура вътре в болничните заведения като средство за намаляване на стреса и болката и за подсилване на релаксацията.

Сеансът с арфотерапия често се описва като музикален масаж – по време на изпълнение на последователни мелодии на арфа, пациентът усеща резониране в определени части на тялото си. За засилване на усещанията се използват вибриращи устройства като например диван, кресло или стол. Музиката, която се изпълнява, се подбира индивидуално според състоянието на организма на отделните хора – по-точно според съответните тоналности на организма. Важно за отбелязване е факта, че едно от основните предимства на арфотерапията, е намаляването на лекарствата и тяхната замяна чрез честотноакустични сеанси, чрез които се намалява и появата на странични ефекти. Всеки човек възприема музикалните тонове по различен начин в зависимост от редица съпътстващи фактори. Ето защо арфотерапията е много динамичен процес и е необходимо да бъде подбрана индивидуално за всеки един човек.

Проведени са задълбочени изследвания за въздействието на музиката от арфа върху пациенти с различни заболявания. Например д-р Джордж Патрик (САЩ) през 1999 г. изследва пациенти с различни диагнози – рак (97), заболявания на сърцето, белия дроб и кръвта (55), инфекциозни заболявания (54), психични разстройства (32) и други видове заболявания (34). Д-р Патрик установил, че 30-минутния сеанс с арфа води до намаляване на болките и симптомите на 53% (интензивността на болките и напрежението били измервани по специална скала).
В много клиники хирургически операции се извършват например под звученето на музика, което благоприятства отпускането на човека преди дадената процедура.

Според други резултати от изследвания на влиянието на арфата върху организма и психическото състояние на пациенти били наблюдавани следните ефекти:

Положително въздействие на артериите и аортата, както и на вените и лимфните канали.
Микровибрационната терапия усилва движението на очната течност и ендолимфата в канала на вътрешното ухо. Това ускорява процеса на детоксикация като цяло, значително засилва капилярното кръвообръщение и като следствие от това се ускорява процеса на снабдяване с кислород различните тъкани в тялото.
Значително се усилва съдоразширяващия ефект.
Когато се въждейства на черния дроб, се увеличава производството на интерферон, който е изключително важен при лечение на заболявания свързани с имунната система, както и за лечение на вирусен хепатит.
Документирани са случаи на значително подобряване на кожни заболявания.
Когато се въждейства на бъбреците и надбъбречната жлеза, постепенно се нормализира кръвното налягане и намалява съдържанието на холестерол в кръвта.
Арфотерапята се прилага и в много други случаи.
В обобщение на гореизложеното може да се каже, че виброакустичната терапия с арфа е обединява и утвърждава текущи принципи на лечение, оказвайки ползотворно лечебно въздействие. Използването на арфата като терапевтично средство продължава да намира приложения в различни части на света, явявайки се нов клон на медицината. Списъкът с възможности постепенно се попълва чрез откриване на нови хоризонти в изучаването действието на виброакустиката с арфа. Връщайки се към основата относно музикалната терапия, е необходимо да се отбележи, че най-удивителното и съществено въждействие на арфотерапията е и остава да бъде възстановяването на вътрешната хармония и спокойствие, без които е невъзможно лечението.
  


                                   

Ние всички мечтаем. Мечтите ни се разделят на физически и духовни. Ние искаме да имаме собствен дом, хубава кола и финансово благополучие. Но не по-малко мечтаем и за любов, приятелство, здраве, нови знания, удоволствия и др. Но колко от нас са мечтали да си имат своя собствена музика? Музика създадена специално за нас – приятна, лечебна, хармонизираща, способна да приведе в равновесиечувствата, настроенията и потребностите? Музика, която може да се слее с ритъма на нашето сърце, с душата, която да може да се настрои на нужния ритъм на Духа и Разума? Музика, която никога не отегчава, така както не могат да ни отегчат сънят, диханието, живота. Ще кажете, че това е фантастика. Ни най-малко! За това се изисква просто да намерите необходимия специалист. Откритието на терапевтичния ефект на музиката, принадлежи на Питагор. Той е прилагал въздействието на музиката върху ума и тялото, наричайки го „музикално лекарство“.

Той вярвал, че „музиката в голяма степен съдейства за възстановяването на здравето, ако тя се използва в подхорящата вибрационна честота. Съответно човешката душа и света като цяло имат музикално-числова основа.“
Питагор е въздействал чрез музика и пеене на болни хора, отстранявайки така много болки и страдания на душата и тялото.
Питагор е класифицирал мелодиите, които са били използвани за лечение на заболявания, като за всяка болест е имал собствена музикална рецепта. Някои рецепти са се използвали за лекуване пасивността на душата, за да не губи тя надежда и да не се самооплаква. Други мелодии са се използвали срещу ярост, злоба и гневни изблици, срещу заблужденията на душата. Почти за всеки един случай и повод в човешкия живот са били изготвени определени музикални „заклинания“. Войниците, отиващи на война, са били длъжни да изпълняват определени музикални произведения, които са били изпълнявани по един или друг начин само в лидийски лад (вид стар лад, който се различава от натуралния мажор по повишена IV степен, която образува с I степен увеличена кварта, която е характерният интервал за лидийския лад – бел. прев.).
Така например жената преди да прекрачи прага на спалнята, е било нужно просто да изпее на мъжа напев във фригийски лад. Дарийският лад дарявал с целомъдрие, съхранявал вътрешната чистота. Подобен ефект съзадавал не само лада, но също така и ритъмът, начинът на изпълнение и избраният инструмент. Изпълнения на определена музика са се използвали при масови събирания на хора – в храмове, при жертвоприношения, на състезания, при различни чествания. По този начин чрез музиката се е постигало желаното състояние на цели тълпи от хора. По този начин още в древността велики учени са забелязали мистериозната и тясна взаимовръзка между музиката и човешкото подсъзнание. Именно по този начин се започнало изучаването на определени музикални елементи и тяхното въздействие, което оказват върху прихиката и поведението на човека. Един индийски философ казва, че в началото не било словото, а „вечната музика“. Хората изразяват своите мисли и чувства посредством звуци – ниски и високи, дълги и къси. Дълбочината на тембъра свидетелства за сила и мощ, а височината на тона изразява любов и мъдрост.
Нашите предци Славяно-Ариите говорили чрез напеви, остатъци, от които могат да се чуят в днешно време при напевите в различни храмове. В замъците и дворците музиката е звучала почти денонощно като по този начин се е целяло създаването на благоприятна психологическа обстановка за техните владетели.

Музиката е способна да излекува нашата мъка и меланхолия. Тя може да съживи спомени за наши минали събития. Музиката променя възприятието ни за време и пространство. Музиката влияе на дишането, сърдечния ритъм и кръвното налягане. Тя намалява стреса и стимулира имунната система. Музиката повдига духа. Тя помага на растежа на растенията, приспива децата. Музиката може да действа вдъхновяващо. Като цяло музиката е диханието на душата и ума. Чрез музиката душата се проявява в света.

Всяка нота има своя собствена честота –
До – 261,63 Hz
До-диез – 277,18Hz
Ре – 293,67Hz
Ре-диез – 311,13Hz
Ми – 329,63Hz
Фа – 349,22Hz
Фа-диез – 369,99Hz
Сол – 391,99Hz
Сол-диез – 415,30Hz
Ла – 440,00Hz
Ла-диез – 466,16Hz
Си – 493,88Hz
В музиката са важни звукът, вибрацията, височината на тона, фразирането. Всяко едно звучение се отразява в човешкото тяло.

Руснакът Ализбар, който свири на арфа, започва своята дейност с арфотерапията след като един ден в състояние на силна простуда, започва да свири на арфа и известно време след това настинката му изчезва. Впечатлен от оказания ефект започва да търси информация из интернет пространството и открива, че арфотерапията не е някаква измислица, а реално прилаган метод за лечение.
В християнската култура например, арфата се свързва тясно с ангелите. Самият Пушкин е написал в едно свое произведение – „И внемлет арфе серафима / В священном ужасе поэт“. Чрез своето звучене арфата свързва небето и земята, науката и изкуството, тялото и душата.
През 1982г. норвежкият музикант и изобретател Олав Скиле за първи път въвежда виброакустичната терапия. Той е използвал музика с ниски честоти – в диапазона между 30 и 120 херца. В последствие открива, че най-добрият за целта инструмент е именно арфата. Виброакустичната арфотерапия работи на принципа на вибрациония отклик в тъканите на човешкото тяло, които оказвали положителен ефект на физиологическите процеси. Като по този начин въздействат и на психическото, емоционалното и душевно състояние на личността.


Превод и оформление - C. Cff.


Няма коментари:

Публикуване на коментар